Türkiye’nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısında Dönüşüm – 28 Şubat 2008Seminerin ilk oturumunda 2006 yılında EAF Araştırma Raporu olarak yayımlandıktan sonra Şubat 2008’de güncellenerek TÜSİAD, EAF ve TCMB ortak yayını olarak yeniden yayımlanan “Türkiye’nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısında Dönüşüm: Küresel Yönelimler ve Yansımalar” raporunun özet bulguları rapor yazarları TCMB Danışmanı Ercan Türkan ve TCMB Danışmanı Zafer Yükseler tarafından sunulmuştur. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Zekeriya Yıldırım’ın başkanlık ettiği seminerin ikinci oturumunda ise EAF Direktörü Kamil Yılmaz, ODTÜ Öğretim Üyesi Erol Taymaz ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Refik Erzan yaptıkları sunumlarda Türkiye’nin üretim ve dış ticaret yapısındaki dönüşümü değerlendirmişlerdir.

Zafer Yükseler, Ercan Türkan/Şubat 2008 

Türkiye’nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısında Dönüşüm: Küresel Yönelimler ve Yansımalar (Rapor)

Zafer Yükseler ve Ercan Türkan’ın Sunumu:

Türkiye’nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısında Dönüşüm: Küresel Yönelimler ve Yansımalar 

EAF Direktörü Kamil Yılmaz’ın Sunumu:

Dünden Bugüne Türkiye’nin Dış Ticaret Performansı

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz’ın Sunumu:

Tekstil/Hazır Giyim, TV ve Otomotiv Üretim Zincirleri