Değerli EAF Duyuru Listesi Üyesi / Dear ERF email list member,

EAF Araştırma Notları Serisi

Sumru Öz tarafından hazırlanan “Paydaş Kapitalizmi” başlıklı EAF Araştırma Notu No. 22-02 yayımlanmıştır.

Temel hedefi hisse senedi fiyatlarını ve kârı artırmak olan hissedar kapitalizmi, toplumsal refahı maksimize etmediğini gösteren çalışmalara rağmen kırk yıl boyunca ABD başta olmak üzere kapitalist dünyada geçerli ana akım oldu. Aynı dönemde dünya çapında acilen çözüm bulunması gereken bazı sosyoekonomik ve çevresel sorunlar ortaya çıktı. Sınırlı kalan ücret artışlarının da etkisiyle gelir dağılımındaki aşırı bozulma; birçok sektörde az sayıda şirketin piyasaya hakim olmasından kaynaklanan inovasyon ve verimlilik artışında, dolayısıyla büyüme hızında yavaşlama; doğal kaynakların basiretsiz bir şekilde sömürülmesi sonucunda insan dahil tüm canlıları tehdit eder hale gelen çevre tahribatı gibi sorunların hissedar kapitalizmi ile ilişkisi sorgulanmaya başladı. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kurucusu Klaus Schwab ve Peter Vanham tarafından yazılan “Paydaş Kapitalizmi: İlerleme, İnsanlar ve Gezegen İçin Çalışan Bir Küresel Ekonomi” kitabında bu sorunların çözümünde dünyada tek bir paydaşın (hissedarlar veya devlet) çıkarlarının hüküm sürdüğü sistemler yerine paydaş kapitalizmine geçilmesiyle yol alınabileceği savunuluyor. Bu görüşten hareketle 2020 yılında Dünya Ekonomik Forumu, şirketler için “Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri” uygulamasını başlattı. Bu araştırma notu, paydaş kapitalizminin teorik altyapısı olarak değerlendirilebilecek, Avrupa İş Etiği Ağı’nın 2007’de düzenlediği konferansın ardından yayımlanan “Paydaş Kapitalizmi” başlıklı makaleyi ve Dünya Ekonomik Forumu öncülüğünde paydaş kapitalizmini hayata geçirmeyi amaçlayan bir uygulamayı özetliyor ve paydaş kapitalizminin nasıl yaygınlaştırılabileceğini tartışıyor.

Bütün yayınlara EAF web sitesinden ulaşabilirsiniz.

ERF Research Note Series

Research Note No. 22-02 prepared by Sumru Oz titled “Stakeholder Capitalism” (in Turkish) is published.

All publications are accessible through ERF website.