Rusya ve Türkiye’de Para Politikası – 25 Mart 2016Konferans Programı

Konferans Fotoğrafları

Açılış Konuşması

• Zafer A. Yavan, TÜSİAD

Monetary Policy Challenges in Russia

• Pavel Trunin, Gaidar Enstitüsü

Monetary Policy Challenges in Turkey

• Fatih Özatay, TOBB ETU