Rusya ve Türkiye’de Para Politikası – 25 Mart 2016Program

Fotoğraflar

Açılış Konuşması

• Zafer A. Yavan, TÜSİAD

Monetary Policy Challenges in Russia

• Pavel Trunin, Gaidar Enstitüsü

Monetary Policy Challenges in Türkiye

• Fatih Özatay, TOBB ETU