Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, Koç Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı’dır. Öncesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Canlı, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra New York Üniversitesi’nden 1997 yılında pazarlama alanında doktora derecesini almıştır. 2008 yılından beri Migros Pazarlama kürsüsü sahibi olan Canlı, lisansüstü programlar ve Yönetici Geliştirme Programları’nda Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışı, Reklam ve Promosyon, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Marka Yönetimi konularında dersler vermektedir.

Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı’nın şu andaki araştırmaları marka ilişkileri, marka genişlemeler, kurumsal imaj, şirket krizleri, kurumsal sosyal sorumluluk ve tüketici davranışı üzerinedir. Journal of Consumer Research ve Journal of Consumer Psychology’de yayın kurulu, International Journal of Research in Marketing’de alan editörüdür. Journal of Marketing’de yayımlanan bir araştırmaya göre, 1982-2006 yılları arasında dünyanın her yerinden en önemli bilimsel pazarlama dergilerinde yayın yapan öğretim üyeleri içinde ilk 50’de yer almıştır. Prof. Canlı’nın 2006 yılında yayınlamış olduğu makalesi (The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Activities on Companies With Bad Reputations) Journal of Consumer Psychology tarafından 2006 yılının en etkili makalesi seçilmiştir.