İşgücü Piyasası Kurumları, Politikaları ve Performansı: Türkiye’de Esneklik ve Güvence – 23 Mayıs 2014Konferans Programı

2014

Açılış Konuşmaları

• Memduh Boydak, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Komisyonu Başkanı

• Sumru Altuğ, Koç Üniversitesi, CEPR ve KÜ-TÜSİAD EAF

Rapor Sunumu

• Anıl Duman, Yaşar Üniversitesi

İşgücü Piyasası Kurumları, Politikaları ve Performansı: Türkiye’de Esneklik ve Güvence

Panel 

  • Gülden Türktan, TÜSİAD İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Başkanı, İstanbul
  • Erinç Yeldan, Yaşar Üniversitesi, İzmir
  • Hakan Ercan, Abdullah Gül Üniversitesi ve ODTÜ