Küresel Ticarette Üretim Ağlarının Rolü, Ekonomik Kriz ve Türkiye – 12 Haziran 2009TÜSİAD-KOÇ ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU
“KÜRESEL TİCARETTE ÜRETİM  AĞLARININ ROLÜ,

EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE”

KONFERANSI

12 Haziran 2009, Cuma

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi


09:00-09:15 Kayıt

09:15-9:45 Açılış Konuşmaları

Barış Tan – Koç Üniversitesi, İİBF Dekanı

Zafer Yavan – TÜSİAD Genel Sekreteri

9:45-10:30 Rapor Tanıtımı: Küresel Ticarette Üretim Ağlarının
Rolü, Ekonomik Kriz ve Türkiye

Erol Taymaz – ODTÜ

Ebru Voyvoda – ODTÜ 

10:30-10:45 Soru-Cevap

10:45-11:15 Kahve Molası

11:15-12:30 Panel Oturum: Küresel Ticaret, Kriz ve Artan Korumacılık Eğilimi
Ümit İzmen – TÜSİAD

Sumru Öz – Koç Üniversitesi ve EAF
Fatma Taşkın – Bilkent Üniversitesi

Ercan Tezer – OSD

12:30-12:45 Soru-Cevap