Uluslararası Sermaye Hareketleri: Yükselen Piyasalar için Sırada Ne Var? – 2 Aralık 2005TÜSİAD-KOÇ ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU
KONFERANSI

TÜRKİYE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ-ULUSLARARASI KONFERANS

   17 Haziran 2005, Cuma

Swissotel, İstanbul


08:30-09:00    Kayıt

09:00-09:40  Açılış Konuşmaları

Ömer Sabancı- Başkan, TÜSİAD Yönetim Kurulu; Eş-başkan, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu

Attila Aşkar- Rektör, Koç Üniversitesi; Eş-başkan, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu

Faik Öztrak- Direktör, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu

Abd&¨llatif Şener- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

09:40-10:20  Konuk Konuşmacılar

Ahmet Tıktık- Müsteşar, Devlet  Planlama Teşkilatı

Süreyya Serdengeçti- Başkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

10:20-10:50   Ana Tema Konuşması

Daron Acemoğlu- “Siyasi Rejimler, Kurumlar ve Büyüme”, Charles P. Kindleberger Uygulamalı Ekonomi Profesörü, M.I.T.  

10:50-11:00   Soru-Cevap

11:00-11:15   Kahve Molası

11:15-12:15   BİRİNCİ OTURUM: TÜRKİYE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ

Oturum Başkanı:

Ömer Aras-  Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı, TÜSİAD

Konuşmacılar:

Kamil Yılmaz- “Türkiye’nin Büyüme Dinamikleri”,   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Koç Üniversitesi

Lütfi Elvan- “Bölgesel Politikaların Daha Hızlı Ekonomik Büyüme Sağlanmasındaki Rolü”, Müsteşar Yardımcısı, Devlet Planlama Teşkilatı

Şeref Saygılı- “Eğitim ve Büyüme”, Başuzman, Araştırma Dairesi, BDDK 

Cihan Yalçın- “Mali Yapı ve Mali Derinliğin Ekonomik Büyümedeki Rolü: Şirket Düzeyinde bir Analiz”, Araştırma Genel Müdürlüğü, T. C. Merkez Bankası  

12:15-12:30   Soru-Cevap

12:30-14:15  Öğle Yemeği

Konuk Konuşmacı:

Jean-Phillippe Cotis- Baş Ekonomist, Ekonomi Departmanı Başkanı, OECD  

14:15-15:15   İKİNCİ OTURUM: BÜYÜME STRATEJİLERİ: BİR YENİDEN DEĞERLENDİRME

Oturum Başkanı:

Ziya Öniş- Uluslararası Siyasal Ekonomi Profesörü, Koç Üniversitesi

Konuşmacılar:

Marcus Noland- “Büyüme Stratejileri ve Sanayi Politikaları”, Kıdemli Araştırmacı, Uluslararası Ekonomi Enstitüsü 

Mario Pezzini- “Bölgesel Gelişme Politikaları: OECD Üyesi Ülkelerin Deneyimlerinden Çıkarılan Dersler”, Bölgesel İncelemeler ve Yönetişim Bölümü Başkanı, OECD 

Stijn Claessens- “Finansın Sürdürülebilir Büyüme Üzerindeki Rolü”, Uluslararası Finans Profesörü, Amsterdam Üniversitesi; Kıdemli Danışman, Operasyonlar ve Politikalar Bölümü, Mali Sektör Başkan Yardımcılığı, Dünya Bankası 

15:15-16:00  Soru-Cevap