Yıllık (Yapısal) İş İstatistikleri Çalıştayı – 7 Haziran 2008EAF ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK’in sorumluluk alanına giren ekonomik veri tabanlarının hazırlanma yöntemleri ve süreçleri konusunda bir dizi çalıştay düzenlemektedir. Veri kullanıcısı araştırmacılarla, verilerin toplanmasından kullanıma hazırlanmasına kadar olan süreçleri tasarlayan ve yöneten TÜİK uzmanlarını bir araya getirmeyi hedefleyen bu çalıştaylarda, veri üretim süreç ve yöntemleriyle ilgili bilgi alışverişinin yanı sıra, veri derleyicilerinin ve kullanıcılarının karşılaştıkları sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılması hedeflenmektedir. Böylece TÜİK tarafından üretilen istatistiksel verilerin ekonomi politikaları üretmeye yönelik bilimsel çalışmalarda yaygın kullanımı sağlanmış olacaktır.

Çalıştaylar serisinin ilki 7 Haziran 2008 Cumartesi günü ODTÜ Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlemiştir. 7 Haziran’da gerçekleştirilen ilk İstatistik Çalıştayı’nın konusu “Yıllık (Yapısal) İş İstatistikleri” olmuştur.

Çalıştay Programı ve Çalıştay’da Yapılan Sunumlar:

TÜSİAD-KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU

ve

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

“İŞ İSTATİSTİKLERİ ÇALIŞTAYI”

7 Haziran 2008 Cumartesi
ODTÜ İktisat Bölümü


Çalıştay Programı

10:00-10:15     Hoşgeldiniz
10:15-13:00     TÜİK Sunuşları 
İstatistiki Birimler  ve İş Kayıtları (U. KAYIŞ)

Yıllık Girişim İstatistikleri (A. ASICI)

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (C. ABABAY)

Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri (M. OĞUZ)

13:00-14:30     Öğle Yemeği
14:30-15:30     Katılımcıların Sunuşları 

15:30-17:00     Tartışma ve Değerlendirme