Enflasyonun Nedenleri ve Sonuçları – 7 Kasım 2018

Program

Fotoğraflar

Bant Kaydı

Açılış Konuşması

• Bahadır Kaleağası, TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi

Ana Tema Konuşması

• Durmuş Yılmaz, Ankara Milletvekili, TCMB Eski Başkanı

Panel: “Enflasyon Farklı Sektörleri Nasıl Etkiliyor?

• Selva Demiralp (Panel yöneticisi), Koç Üniversitesi ve EAF

• Burcu Uzunoğlu, Allianz Sigorta
• Ekrem Keskin, Türkiye Bankalar Birliği
• Mustafa Aşkın, Dalfin Finansal Çözümler ve Marmara Üniversitesi
• Arda Tunca, Kayalar Kimya
• Emre Deliveli, Emre Hotels