Reel Döviz Kuru ve Reel Ekonomi Konferansı – 18 Mart 2011Konferans Programı

Konferans Fotoğrafları

• Katarina Juselius, Copenhagen Üniversitesi

Eksik Bilgi Ortamında Varlık Fiyatları ve Yapısal Çöküşler

• Rehim Kılıç, Koç Üniversitesi

Döviz Kurları Aynı Biçimde Tahmin Edilebilir Mi?

• Panel: Reel Döviz Kuru ve Reel Ekonomi Arasındaki Etkileşimler: Türkiye ve Dünya Örneği

Ümit İzmen (Panel yöneticisi), Boğaziçi Üniversitesi
Hünkâr Cem Doğan, TÜSİAD Baş Ekonomisti
Ahmet Çimenoğlu, Koç Holding Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü
• Ümit Özlale, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

İhracatta Rekabetçilik ve Adaptasyon: Olağan Şüpheli Olarak Reel Döviz Kuru

• Mehmet Şişman, Marmara Üniversitesi

 Kur Savaşları ve Dünya Ekonomisi