Türkiye İmalat Sanayii Üretkenlik Çalıştayı – 29 Mart 2008Türkiye İmalat Sanayii Üretkenlik Çalıştayı 

29 Mart 2008

Çalıştay, ODTÜ Ekonomik Araştırmalar Merkezi ile 29 Mart 2008’de Ankara’da gerçekleştirilmiştir.