Küresel Trendler, Beklentiler ve Türkiye’nin Büyüme Performansı – 13 Haziran 2006TÜSİAD-KOÇ ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU KONFERANSI

KÜRESEL TRENDLER,  BEKLENTİLER, VE TÜRKİYE’NİN BÜYÜME PERFORMANSI

Ceylan InterContinental, İstanbul
                                                                      13 Haziran 2006     

09:30-10:30          Açılış Konuşmaları

Attila Aşkar- Koç Üniversitesi Rektörü

Ömer Sabancı- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Abdüllatif Şener- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı  

10:30-11:30        BİRİNCİ OTURUM

Guy Longueville- “Küresel Trendler ve Yükselen Piyasalar için Büyüme Beklentileri”,  BNP Paribas Ülke Riski Yöneticisi          

Matthew Vogel- “Yükselen Avrupa ve Türkiye’deki Gelişmeler”, Barclays Bankası Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Stratejileri Bölümü Başkanı 

11:30-12:00          Kahve Molası

                                                           12:00-13:00          İKİNCİ OTURUM: ULUSLARARASI GELİŞMELER VE İÇ DİNAMİKLER IŞIĞINDA TÜRK EKONOMİSİ

Oturum Başkanı:
Faik Öztrak- TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü 

Tartışmacılar: 
Cevdet Akçay- Koç Finansal Hizmetler Başekonomisti; Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Seyfettin Gürsel- Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi  

Ercan Kumcu- Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi; Tekfenbank Yönetim Kurulu Başkanı; Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı  

Fatih Özatay- T.C.M.B. Eski Başkan Yardımcısı; TOBB Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı  

13:00-13:15         Soru-Cevap

13:15                     Kapanış