Para Politikasında Maliyet Kanalı – 27 Mayıs 2016Program

Fotoğraflar

Açılış Konuşması

• Cansen Başaran-Symes, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Ana Tema Konuşması

• Lawrence Christiano, Northwestern Üniversitesi

Türkiye’de Faizler Ne Kadar Düşebilir?

• Bilin Neyaptı, Bilkent Üniversitesi

On Some Desperately Missed Rudimentary Inflation Traits in Türkiye

• Cevdet Akçay, Yapı Kredi Bankası

Enflasyon – Faiz İlişkisi Üzerine Bazı Notlar

• Murat Yülek, İstanbul Ticaret Üniversitesi