İşgücü, Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Türkiye’de Hanehalkı – 21 Mart 2008İşgücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye’de hanehalkı

Semineri

21 Mart 2008, Cuma

Sheraton Oteli, Balo Salonu

ANKARA


09:00-09:30       Kayıt

09:30-10:15       Açılış Konuşmaları

Ali Kibar                                TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi 

H. Cahit Özcet                       Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Birimi Başkanı 

10:15-11:00       Raporun yazarlar tarafından sunumu ve özet bulgularının değerlendirilmesi

Konuşmacılar: Zafer Yükseler                       Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB Danışmanı

Ercan Türkan                         Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB Danışmanı

Rapor:

Türkiye’de Hanehalkı: İşgücü, Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Analizi

Zafer Yükseler ve Ercan Türkan’ın Sunumu:

İşgücü,Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Türkiye’de Hanehalkı 

11:00-11:30       Kahve Arası

11:30-13:00       Panel: Hanehalkının; işgücü, gelir, harcama ve yoksulluk bakımından incelenmesi 

Panel Başkanı:  Kamil Yılmaz                          TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü 

Konuşmacılar:   Seyfettin Gürsel                      Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Oğuz Işık                               Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Caroline Van Rijckeghem       Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ercan Dansuk                        Devlet Planlama Teşkilatı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, Planlama Uzmanı

Açık Büfe