Değerli EAF Duyuru Listesi Üyesi / Dear ERF email list member,

EAF Araştırma Notları Serisi

Sumru Öz tarafından hazırlanan “Dış ticarette küresel eğilimler ve 2024’te Türkiye’nin dış ticaret görünümü” başlıklı EAF Araştırma Notu No. 24-01 yayımlanmıştır.

2022 yılında 24,7 trilyon dolarla rekor kıran küresel ürün ticareti 2023’ü yüzde 1,9 daralma ile kapattı. Daralmanın gelişmiş ülkelerdeki talebin zayıflaması ve hammadde fiyatlarının düşmesinden kaynaklandığı belirtilen Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) raporunda Uzak Doğu ülkelerinin de her zamankinden daha düşük bir performans sergilediği belirtiliyor. Çin ve ABD ekonomileri arasındaki karşılıklı bağımlılığın azalması başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler de küresel ticareti baskılıyor. Devam etmesi beklenen bu sürecin yanında 2024’te uluslararası ticareti etkilemesi beklenen unsurlar arasında küresel büyümedeki yavaşlama, bölgesel çatışmalar ve süren jeopolitik gerilimlerin emtia piyasalarındaki ve tedarik zincirlerindeki belirsizliği artırması da yer alıyor. 2024’te küresel ticareti etkileyeceği düşünülen bir başka unsur da üç önemli deniz ticaret yolunun (Süveyş ve Panama Kanalı ile Karadeniz) aynı anda tehdit altında olması. Son olarak, gerek sanayi politikalarına dönüş gerekse yeşil ekonomiye geçiş için geliştirilen gümrük tarifeleri ve diğer kısıtlayıcı önlemler ile sübvansiyonlar, uluslararası ticareti olumsuz etkileme potansiyeli taşıyor. Küresel eğilimler ışığında 2024 yılında Türkiye’nin dış ticaretinin nasıl bir seyir izleyeceğini ortaya çıkarmaya çalışan bu araştırma notu, uluslararası ticarette 2024 öngörülerinin karamsar olmasına yol açan unsurlar arasında Türkiye’nin ihracatını olumsuz etkileyebilecek en önemlisinin küresel büyümedeki yavaşlama olduğu sonucuna varıyor. 2004’ten bu yana dünya toplam ihracatı ile benzer bir eğilim sergileyen ihracattan farklı olarak genişlemeci politikalar uygulandığı dönemlerde küresel ticarete göre daha hızlı artan, ancak bu politikalar sürdürülemez hale geldiğinde daha hızlı azalan ithalatın, 2023 ortasında başladığı düşme eğilimini sürdüreceği öngörülebilir.

Bütün yayınlara EAF web sitesinden ulaşabilirsiniz.

ERF Research Note Series

Research Note No. 24-01 prepared Sumru Oz titled “Global trends in the international trade and Turkish foreign trade outlook in 2024” (in Turkish) is published.

All publications are accessible through ERF website.