Dünya Kalkınma Raporu 2013: İşler – 27 Şubat 2013
Konferans Programı

Konferans Fotoğrafları

• Jesko Hentschel, Direktör Yardımcısı, Dünya Bankası

Dünya Kalkınma Raporu 2013: İşler


• Panel: Rapor Üzerinde Değerlendirmeler

Seyfettin Gürsel (Panel yöneticisi), Direktör, BETAM

• Hakan Ercan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

• İnsan Tunalı, Koç Üniversitesi