Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Toplantı – 20 Temmuz 2009TÜSİAD ve TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu, 20 Temmuz 2009’da Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’ndan “Küresel Finansal Krizin Yükselen Ekonomiler Üzerine Etkisi” konusunu araştırmak üzere Türkiye’ye gelen heyetle bir araya gelerek “Türkiye Ekonomisi: Belirli Göstergeler ve Kısa Bir Gözden Geçirme” başlıklı bir sunum yapmıştır.