Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde professor olan Şuhnaz Yılmaz Özbağcı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitisü Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Prof. Yılmaz Özbağcı Ortadoğu Araştırmaları ve Uluslararası İlişkiler alanlarına odaklanarak Yüksek Lisans (1995) ve Doktora (2000) derecelerini Princeton Üniversitesi’nden almıştır. Post-doktora çalışmalarını Harvard Üniversitesi’nde yapmıştır. Ayrıca Stanford Üniversitesi Rusya, Doğu Avrupa ve Avrasya Araştırmaları Merkezi’nde ve Princeton Universitesi Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2016-2017 döneminde UCLA Kamu Araştırmaları Bolumu, Luskin School of Public Policy ve Luskin Inovasyon Merkezi’nde misafir öğretim üyesi olarak araştırmalarını sürdürmüştür. Birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen Yılmaz Özbağcı’nın aldığı ödüller arasında Princeton Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Araştırma Hibesi ve Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü yer almaktadır. 2008 yılında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından verilen TÜBA-GEBIP ödülüne layık görülmüştür. Prof. Yılmaz Özbağcı eğitim alanında da üstün bir başarıya sahiptir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üstün Başarılı Eğitimci Ödülü’nü 2012’de ilk verildiği yıl almış, bu alandaki Koç Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü’ne de 2016 yılında layık görülmüştür.

Prof. Yılmaz Özbağcı’nın uzmanlık alanları Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nın özellikle dış politika analizi, Avrasya ve Ortadoğu araştırmaları, iş dünyası ve devlet ilişkileri, diplomasi tarihi, enerji ve doğal kaynak politikaları konularına odaklanmaktadır. İki kitap çalışması ve Political Science Quarterly, International Politics, and Energy Research and Social Science gibi alanının son derece prestijli dergilerinde birçok yayını bulunmaktadır. Araştırmalarını davetli konuşmacı olarak Harvard Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ve Çin Sosyal Bilimler Akademisi gibi birçok saygın uluslararası platformda sunmuştur. Türk-Amerikan İlişkileri üzerine olan kitabı 2015 yılında Routledge Press International Relations Series tarafından yayınlanmıştır.2017-2019 yılları arasında Horizon 2020 bağlamında Türkiye-Avrupa İlişkileri üzerine AB Komisyonu tarafından fonlanan en büyük proje olan The Future of EU-Türkiye Relations: Mapping Dynamics and Testing Scenarios (FEUTURE), Koç Üniversitesi’ni temsilen proje yürütücülüğünü üstlenmiştir. Bu bağlamda özellikle enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında projeye katkılar yapmıştır.