Değerli EAF Duyuru Listesi Üyesi / Dear ERF email list member,

EAF Araştırma Notları Serisi

Sumru Öz tarafından hazırlanan “Son Otuz Yılda Arjantin’in Ekonomi Politikaları” başlıklı EAF Araştırma Notu No. 23-02 yayımlanmıştır.

Türkiye’de özellikle 2021 sonbaharından itibaren uygulanan ekonomi politikaları, sonumuz Arjantin gibi olacak endişesine yol açtı. Zira Arjantin’de uygulanan benzer politikalar sonucunda enflasyon 2003’te yüzde 3,7 iken 2022’de yüzde 95’e, aynı dönemde 1 ABD doları 3 pesodan 130 pesoya çıkmış durumda ve artış 2023’te de devam ediyor. 2017’ye kadar düşmekle beraber yoksulluğa ilişkin veriler de kötüleşiyor. Oysa aynı coğrafyada bulunan Şili, merkez bankası bağımsızlığını, fiyat istikrarına öncelik veren para politikasını, serbest döviz kuru rejimini ve mali disiplinin sağlanmasını içeren istikrar programı ile enflasyonu, 1990-98 arasında dünya ortalamasına düşürmeyi ve 25 yıldır da bu civarda tutmayı başardı. Bu başarıda Türkiye’den farklı olarak Şili’de dezenflasyon programının tamamlanabilmesi, yani kalıcı olarak dünya ortalama enflasyonuna yakınsaması, enflasyon hedeflerinin her yıl tutturulmasının enflasyonist beklentileri kırması sayesinde oldu. Arjantin ise nominal döviz kurunun her fırsatta enflasyonu düşürmek için çıpa olarak kullanılmaya çalışıldığı ama beklentiler kırılamadığı ve her seçim döneminde başvurulan genişlemeci politikalar nedeniyle enflasyon bir türlü düşmediği için reel döviz kurunun değerlendiği, bunun dış dengeyi bozması ile döviz kuru krizlerinin tekrarlandığı bir döngü yaşıyor. 2001-2006 döneminde Şili deneyimine benzer özellikler taşıyan Türkiye’nin makroekonomik politikaları, özellikle 2021 sonlarından itibaren enflasyonu manipüle etmek, toplam talebin ve enflasyonun zaten yüksek olduğu dönemlerde genişlemeci para ve maliye politikaları uygulamak, büyük marketlerle anlaşıp fiyat kontrolleriyle fiyat istikrarını sağlamaya çalışmak ve merkez bankası bağımsızlığını zedelemek gibi Arjantin’in 2006’da uygulamaya başladığı politikalara daha yakın duruyor. Son günlerdeki uygulamalar ise Şili’deki gibi enflasyonu kalıcı olarak dünya ortalamasına indirecek bütüncül politikalardan çok Arjantin’in 2015-2019 arası uyguladığı ortodoks politikalara benziyor. Bunun sonucu Arjantin ekonomisindeki sorunlara bir de dış borç artışının eklenmesi olmuş, kapsamlı ve güven veren bir dezenflasyon programı olmadan uygulanan bu politikalarla yükselen kamu borcu enflasyonu daha da arttırmıştı.

Bütün yayınlara EAF web sitesinden ulaşabilirsiniz.

ERF Research Note Series

Research Note No. 23-02 prepared Sumru Oz titled “The Macroeconomic Policies of Argentina over the last Decades” (in Turkish) is published.

All publications are accessible through ERF website.