Türkiye’de Özel Tasarruf Eğilimi: Mikro ve Makro Perspektifler – 11 Haziran 2008TÜSİAD’la ortaklaşa düzenlenen konferansta son dönemde düşme eğilimi gösteren özel tasarrufları inceleyen ve Caroline Van Rijckeghem ve Murat Üçer tarafından hazırlanan “The Evolution and Determinants of the Turkish Private Saving Rate:  What Lessons for Policy?” araştırma raporu sunuldu. Bu çalışmada, Türkiye’de ağırlıklı olarak özel tasarrufların, tarihsel ve uluslararası bağlamda makro gelişimine bakılmış, mikro açıdan da demografik faktörlerin önemi ve hane halkı tasarruf davranışı incelenmiştir.
Konferansın ana tema konuşmasını tüketici davranışı ve tasarruf eğilimi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Johns Hopkins Üniversitesi’nden Profesör Christopher Carroll gerçekleştirdi. Konferansın panel oturumuna konuşmacı olarak katılacak olan ABD Merkez Bankası Boston Şubesi’nden Burcu Duygan-Bump, Sabancı Üniversitesi’nden Hasan Ersel, Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden Ayşe İmrohoroğlu ve Koç Üniversitesi’nden İnsan Tunalı, özel sektör tasarruflarında son dönemde gözlenen değişimleri, Türkiye ve Dünya ekonomisindeki son gelişmeler ışığında değerlendirdiler.
Konferans Programı ve Konferans’ta Yapılan Sunumlar:
TÜSİAD-KOÇ ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU
KONFERANSI
“TÜRKİYE’DE ÖZEL TASARRUF EĞİLİMİ: MİKRO VE MAKRO PERSPEKTİFLER”   

11 Haziran 2008, Çarşamba
Ceylan InterContinental, Anadolu Salonu


09:00-09:15    Kayıt

09:15-09:30    Açılış Konuşmaları 

Kamil Yılmaz – EAF Direktörü

Ali Kibar – TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi  

09:30-10:15    Ana Tema Konuşması

Christopher Carroll – Johns Hopkins Üniversitesi

10:15-11:00    Türkiye’de Özel Tasarruf Oranının Gelişimi ve Belirleyicileri:  Ekonomi Politikaları Açısından Bir Değerlendirme”

Caroline Van Rijckeghem – Sabancı Üniversitesi

Murat Üçer – Global Source ve Koç Üniversitesi

11:00-11:15    Kahve Molası  

11:15-12:45    Panel Oturum

Oturum Başkanı:
Ümit İzmen – TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı 

Konuşmacılar:
Burcu Duygan – 
Federal Reserve Boston

İnsan Tunalı – Koç Üniversitesi

Ayşe İmrohoroğlu – University of Southern California

Hasan Ersel – Sabancı Üniversitesi

12:45-13:00    Soru-Cevap