Küresel Kapitalizmin Geleceği ve Türkiye – 10 Ekim 2008Küresel Kapitalizmin Geleceği ve Türkiye

10 Ekim 2008

EAF, 10 Ekim 2008’de The Marmara Oteli, Balo Salonu’nda “Küresel Kapitalizmin Geleceği ve Türkiye” başlıklı bir konferans düzenledi.
Konferansın ana tema konuşmasını Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Jeffry Frieden gerçekleştirdi.
Küreselleşmenin birinci dalgası kabul edilen 1914 öncesi dönemle, içinde bulunduğumuz dönem arasında benzerlik olduğu düşüncesi pek çok tarihçi ve iktisatçı tarafından paylaşılmaktadır. Jeffry Frieden, makalesinde, bu yöndeki birçok girişime rağmen 1914 öncesi dönemin koşullarının neden yaratılamadığına ve neden sonunda Bretton Woods gibi çok farklı bir kurallar sisteminin egemen olduğuna odaklanmaktadır. Frieden, küresel ekonomi ve ulusal ekonomi arasında varolan bir dizi çatışmaya gönderme yapmakla kalmamakta, içinde bulunduğumuz dönem için de önermelerde bulunmaktadır. Küresel ekonomik entegrasyonun siyasi sürdürülebilirliğini temin etmek için Frieden küresel ve ulusal düzeylerde eşzamanlı çalışmanın gerekliliğini vurgulamaktadır.
Konferansın ikinci bölümündeki panel oturuma EAF Direktörü Kamil Yılmaz başkanlık etti. Bu oturumda, Yapı Kredi Başekonomisti ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Cevdet Akçay, The Conference Board Başekonomisti Bart Van Ark ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ziya Öniş, Prof. Frieden’ın sunumu hakkında görüşlerini paylaşmanın yanı sıra son finansal krizi ve Türkiye’ye olası etkilerini ele aldılar.

 Konferans Programı ve konferansta yapılan sunumlar:

Frieden, Jeffry. Will Global Capitalism Fall Again?”  Presentation for BRUEGEL’s Essay and Lecture Series. Brussels, June 2006.

Öniş, Ziya ve İsmail Emre Bayram. Temporary Star or Emerging Tiger? Türkiye’s Recent Economic Performance in a Global Setting“, EAF Çalışma Raporları Serisi, No. 0805.

TÜSİAD-KOÇ ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU
KONFERANSI  

“KÜRESEL KAPİTALİZMİN GELECEĞİ VE TÜRKİYE”

 

10 Ekim 2008, Cuma
The Marmara Oteli, Balo Salonu


09:00-09:15    Kayıt

09:15-09:45    Açılış Konuşmaları

Arzuhan Doğan Yalçındağ – TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Attila Aşkar – Koç Üniversitesi Rektörü

09:45-10:30    Ana Tema Konuşması:   “Küresel Kapitalizm Bir Kez Daha Çökecek mi?”

Jeffry Frieden – Harvard Üniversitesi

10:30-10:45    Soru-Cevap

10:45-11:00    Kahve Molası 

11:00-12:15    Panel Oturum

Oturum Başkanı

Kamil Yılmaz – Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü

Konuşmacılar:

Cevdet Akçay – Yapı Kredi ve Koç Üniversitesi  

Bart Van Ark – The Conference Board, New York  

Ziya Öniş – Koç Üniversitesi

12:15-12:30    Soru-Cevap