Avrupa Borç Krizi, 19 Kasım 2012

Eğitimde Yeni Arayışlar ve Devlet Okulları, 15 Kasım 2012

The Eurozone Crisis: Chronicle of a Death Foretold?, 15 Mayıs 2012

The Mirrlees Review: Tax Reform for a Modern Economy, May 4 2012

Uluslararası Üretim Zincirlerinde Dönüşüm ve Türkiye’nin Konumu, 2 Mart 2012

Büyümenin Altın Kuralı: Avrupa Ekonomik Modeli’ne Görkeminin Yeniden Kazandırılması, 21 Şubat 2012