Negatif Faiz Politikaları – 4 Kasım 2016Program

Fotoğraflar

Açılış Konuşması

• Bahadır Kaleağası, TÜSİAD

Negatif Faiz Politikaları: Nedenleri ve Sonuçları (in English)

• Marc Stocker, Dünya Bankası

Negatif Faizlere Bir Bakış

• Şant Manukyan, IŞ Yatırım

ECB Negatif Faiz Politikası Duyurularının Türk Piyasalarına Etkisi

• Gökhan Şahin Güneş, EAF ve Koç Üniversitesi

Negatif Faiz Politikalarının Banka Bilançolarına Etkisi: Avro Bölgesi (İngilizce)

• Selva Demiralp, EAF ve Koç Üniversitesi

Negatif Faiz Politikaları: İsviçre Örneği

• Pınar Yeşin, İsviçre Merkez Bankası