Aşının Eşitsiz Dağılımının Ekonomik Maliyeti – 9 Mart 2021

Program

Bant kaydı (İngilizce)

Açılış Konuşmaları
Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Simone Kaslowski, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Arnaud Bernaert, Dünya Ekonomik Forumu Sağlık ve Sağlık Hizmetlerinin Geleceği Platformu Başkanı
John Denton, Uluslararası Ticaret Örgütü Genel Sekreteri

Sunum: “Aşının Eşitsiz Dağılımının Ekonomik Maliyeti”
Cem Çakmaklı, Koç Üniversitesi
Selva Demiralp, Koç Üniversitesi
Şebnem Kalemli Özcan, Maryland Üniversitesi
Sevcan Yeşiltaş, Koç Üniversitesi
Muhammed A. Yıldırım, Koç Üniversitesi