Dünya Bankası Raporları Tanıtım Toplantısı – 4 Haziran 2010
Konferans Programı

Konferans Fotoğrafları

• Mustafa Poyraz Er, Uzman Yardımcısı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Arzu Uraz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı, Turkcell, Dünya Bankası Eski Elemanı

Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı

• Cristobal Ridao-Cano, Ülke Sektör Koordinatörü, Beşeri Kalkınma Programı, Dünya Bankası

Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması