IMF Raporları Tanıtım Toplantısı – 21 Ocak 2011
Konferans Programı

•  Ferhan Salman Ekonomist, IMF Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü

How Did Emerging Markets Cope in the Crisis?

• Tartışmacı: Sumru Altuğ Koç Üniversitesi ve EAF Direktörü

Tartışma: Yükselen Piyasa Ülkeleri Krizle Nasıl Baş Etti?

• Lorenzo Giorgianni Direktör Yard., IMF Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü

The New IMF Mandate and the Global Economy