Küresel Mali Kriz ve Para Politikası Konferansı – 17 Aralık 2008Küresel Mali Kriz ve Para Politikası Konferansı

17 Aralık 2008

ABD ve uluslararası mali piyasaları etkisi altına alan mali krizin reel ekonomiler üzerindeki baskısı Ağustos 2007’den  bu yana giderek artmakta, dünya ekonomisi küresel durgunluk tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır.  Hükümetler ve merkez bankaları, bir yandan mali sektördeki krizi kontrol altında tutmaya &¸alışırken, bir yandan da reel talepteki hızlı daralmaya karşı önlemler almaktadır.

EAF, böyle bir ortamda, kriz sürecinde dünya çapında yakından izlenen Amerikan Merkez Bankası Fed’in krize karşı aldığı parasal önlemlerin yanı sıra, yükselen pazar ekonomileri ve Türkiye’de yürütülmekte olan para politikalarının tartışılması amacıyla 17 Aralık 2008’de Ceylan InterContinental Oteli, Anadolu Salonu’nda “Küresel Mali Kriz ve Para Politikası” başlıklı bir konferans düzenlemiştir.

Konferansın Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Selva Demiralp’in başkanlık ettiği “ABD’de Kriz ve Parasal Önlemler” başlıklı ilk oturumuna, daha önce Amerikan Merkez Bankası Fed’in Chicago ve New York Şubeleri’nde Araştırma Bölümü Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Williams College Öğretim Üyesi Prof. Kenneth Kuttner ve Fed Para Piyasaları Bölümü Başkan Yardımcısı ve Para ve Rezerv Analiz Bölümü Şefi Seth Carpenter konuşmacı olarak katılmıştır. Prof. Kuttner konuşmasında, Ağustos 2007’den bu yana Fed’in kriz sürecinde son kredi mercii olarak oynadığı rolü ve etkinliğini ele almıştır. Dr. Carpenter ise sunumunda krizin gelişme aşamalarını, krize karşı yeni politika enstrümanlarını devreye sokmaktan çekinmeyen Fed’in geliştirdiği yeni yöntemleri ve bu yöntemlerin likidite sıkıntısını gidermede etkinliğini incelemiştir.

Konferansın “Yükselen Piyasa Ekonomilerinde ve Türkiye’de Parasal Önlemler” konulu ikinci oturumuna Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Sumru Altuğ başkanlık etmiştir. Bu bölüme konuşmacı olarak katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erdem Başçı küresel krizin yükselen pazar ekonomileri üzerindeki etkilerini ve bu süreçte para politikasının önemini ele aldığı bir konuşma yapmıştır. Konferans, krizin özellikle Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini, alınan ve alınması düşünülen makroekonomik önlemleri tartışan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Refet Gürkaynak’ın konuşması ile son bulmuştur.


Konferans Programı ve Konferans’ta Yapılan Sunumlar:

TÜSİAD-KOÇ ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU
KONFERANSI

“KÜRESEL MALİ KRİZ VE PARA POLİTİKASI”

17 Aralık 2008, Çarşamba
Ceylan InterContinental, Anadolu SalonuKAYIT ÇÖZÜMLERİ (Orjinal)

08:45-09:00 Kayıt

09:00-09:30 Açılış Konuşmaları

Ali Kibar – TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil Yılmaz – EAF Direktörü

09:30-10:45 1. Oturum: ABD’de Kriz ve Parasal Önlemler

Oturum Başkanı:

Selva Demiralp – Koç Üniversitesi
Konuşmacılar:
Kenneth Kuttner –
 Williams College  
“What Has the Fed Gotten Itself Into?” (ing. sunum)

“What Has the Fed Gotten Itself Into?” (ing. konuşma metni)

Seth Carpenter – Federal Reserve, Board of Governors 
Küresel Mali Kriz ve Likidite Temini

10:45-11:00    Kahve Molası

11:00-12:15    2. Oturum: Yükselen Piyasa Ekonomilerinde ve Türkiye’de Parasal Önlemler

Oturum Başkanı:

Sumru Altuğ – Koç Üniversitesi

Konuşmacılar:
Erdem Başçı – 
TCMB 
“Türkiye Ekonomisi ve Küresel Krizde Makroekonomik Politikalar”