Türkiye’de İstihdam Politikası – 18 Aralık 2010Konferans Programı

Konferans Fotoğrafları

• İnsan Tunalı, Koç Üniversitesi

İşgücü Piyasasında Köklü Sorunlar ve Politika Zorlukları

• John Kennan, Wisconsin Üniversitesi

Politika Seçenekleri: Akademik Perspektif

• Seyfettin Gürsel ve Gökçe Kolaşin, Bahçeşehir Üniversitesi ve BETAM

2008-2009 Krizinin İşgücü Piyasasına Asimetrik Etkileri

• Hakan Ercan, ODTÜ Öğretim Üyesi

Okuldan İşe Geçiş – Son Eğilimler ve Politika Zorlukları