Sermaye Stokları Hesaplama Yöntemleri Çalıştayı, 17 Mart 2007

Ekonomik Araştırma Forumu’nun ODTÜ Ekonomik Araştırmalar Merkezi ile 17 Mart 2007’de Ankara’da gerçekleştirdiği Sermaye Stokları Hesaplama Yöntemleri Çalıştayında yapılan sunumlar aşağıdadır.