Dünya Kalkınma Raporu 2013: İşler, 27 Şubat 2013, İstanbul

 

Konferans Programı

Konferans Fotoğrafları


• Jesko Hentschel, Direktör Yardımcısı, Dünya Bankası

Dünya Kalkınma Raporu 2013: İşler


• Panel: Rapor Üzerinde Değerlendirmeler

           Seyfettin Gürsel (Panel yöneticisi), Direktör, BETAM

           • Hakan Ercan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

           • İnsan Tunalı, Koç Üniversitesi