İşgücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye’de hanehalkı

Semineri

21 Mart 2008, Cuma

Sheraton Oteli, Balo Salonu

ANKARA  


 

09:00-09:30       Kayıt

09:30-10:15       Açılış Konuşmaları   

                           Ali Kibar                                TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi    

                           H. Cahit Özcet                       Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Birimi Başkanı    

10:15-11:00       Raporun yazarlar tarafından sunumu ve özet bulgularının değerlendirilmesi

Konuşmacılar:   Zafer Yükseler                       Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB Danışmanı                                                                      

                          Ercan Türkan                         Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB Danışmanı

 

Rapor:

Türkiye'de Hanehalkı: İşgücü, Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Analizi

Zafer Yükseler ve Ercan Türkan'ın Sunumu:

İşgücü,Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Türkiye'de Hanehalkı   

 

 

11:00-11:30       Kahve Arası   

 

11:30-13:00       Panel: Hanehalkının; işgücü, gelir, harcama ve yoksulluk bakımından incelenmesi  

Panel Başkanı:  Kamil Yılmaz                          TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü   

Konuşmacılar:   Seyfettin Gürsel                      Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi            

                           Oğuz Işık                               Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi                                                                  

                           Caroline Van Rijckeghem       Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi 

                           Ercan Dansuk                        Devlet Planlama Teşkilatı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, Planlama Uzmanı

 

 

Açık Büfe