TÜSİAD-KOÇ ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU

KONFERANSI

 DÜNYA PİYASALARINDAKİ SON GELİŞMELER IŞIĞINDA MAKRO VE REEL SEKTÖR POLİTİKALARI 

 4 Ekim 2007, Perşembe

 Ceylan InterContinental, Anadolu Salonu

KAYIT ÇÖZÜMLERİ  

 


 

09:00-09:15          Kayıt  

09:15-09:30          Açılış Konuşmaları  

Tamer HaşimoğluTÜSİAD Konjonktür Değerlendirme Çalışma Grubu Başkanı

Barış Tan –  Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı  

09:30-10:45          I. Oturum: Makroekonomik Politikalar  ve Mali Sektör

Oturum Başkanı:  

Tamer HaşimoğluTÜSİAD Konjonktür Değerlendirme Çalışma Grubu Başkanı 

Panelistler: 

Cevdet Akçay – Yapı Kredi Yatırım Baş Ekonomisti, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi                              

Serhat  Gürleyenİş Yatırım Araştırma Direktörü  

Seyfettin Gürsel  – Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi       

10:45-11:15           Kahve Molası  

11:15-12:30            II. Oturum: Reel Sektör

Oturum Başkanı:  

Kamil YılmazTÜSİAD-Koç Universitesi Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü  

Panelistler: 

İzak AtiyasSabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi

Hasan ErselTEPAV Danışma Kurulu Üyesi  

Erol Taymaz  – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi