TÜSİAD-KOÇ ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU KONFERANSI

HANGİ POTANSİYEL BÜYÜME ÖLÇÜTÜ?: TÜRKİYE ÖRNEĞİ” 

Sheraton Oteli, Balo Salonu

 16 Ocak 2007

Ankara

 
 

09:00-09:30  Çay/Kahve ikramı 

09:30-10:00  Açılış Konuşmaları  

Ahmet TIKTIK-  DPT Müsteşarı   

Zekeriya YILDIRIM- TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı Üyesi  

10:00-10:40  Ana Tema Konuşması

Douglas LAXTON- Uluslararası Para Fonu Araştırma Dairesi Bölüm Başkan Yardımcısı “Potansiyel Çıktı Ölçümündeki Sorunlar”  

10:40-10:50  Soru-Cevap   

10:50-11:20 Oturum 

"Üretim Fonksiyonu Yaklaşımına Vurguyla Potansiyel Çıktı Açığı Tahmin Etme Yöntemleri ve Yapısal İşsizlik Öğesi: Literatür Değerlendirmesi ve Türkiye Örneği"

 

Yasemin TÜRKER KAYA- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Bankacılık Başuzmanı 

Zafer Ali YAVAN- TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi

  

11:20-11:40  Tartışmacı     

"Prof. Erdal Özmen'in TÜRKER-YAVAN Çalışması Üzerine Değerlendirmesi"

Erdal ÖZMEN- ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Profesörü

11:40-12:00  Soru-Cevap

12:00   Kapanış ve Yemek