TÜSİAD-KOÇ ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU 
KONFERANSI
 

TÜRKİYE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ-ULUSLARARASI KONFERANS

 

   17 Haziran 2005, Cuma    

Swissotel, İstanbul

              

           

08:30-09:00    Kayıt 

09:00-09:40  Açılış Konuşmaları

Ömer Sabancı- Başkan, TÜSİAD Yönetim Kurulu; Eş-başkan, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu 

Attila Aşkar- Rektör, Koç Üniversitesi; Eş-başkan, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu 

Faik Öztrak- Direktör, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu 

Abd&¨llatif Şener- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

                   

 09:40-10:20  Konuk Konuşmacılar

Ahmet Tıktık- Müsteşar, Devlet  Planlama Teşkilatı  

Süreyya Serdengeçti- Başkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası   

 

10:20-10:50   Ana Tema Konuşması 

Daron Acemoğlu- “Siyasi Rejimler, Kurumlar ve Büyüme”, Charles P. Kindleberger Uygulamalı Ekonomi Profesörü, M.I.T.  

10:50-11:00   Soru-Cevap 

11:00-11:15   Kahve Molası 

 

11:15-12:15   BİRİNCİ OTURUM: TÜRKİYE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİLERİ 

Oturum Başkanı:  

Ömer Aras-  Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı, TÜSİAD  

Konuşmacılar:

Kamil Yılmaz- “Türkiye’nin Büyüme Dinamikleri”,   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Koç Üniversitesi  

Lütfi Elvan- “Bölgesel Politikaların Daha Hızlı Ekonomik Büyüme Sağlanmasındaki Rolü”, Müsteşar Yardımcısı, Devlet Planlama Teşkilatı

Şeref Saygılı- “Eğitim ve Büyüme”, Başuzman, Araştırma Dairesi, BDDK   

Cihan Yalçın- “Mali Yapı ve Mali Derinliğin Ekonomik Büyümedeki Rolü: Şirket Düzeyinde bir Analiz”, Araştırma Genel Müdürlüğü, T. C. Merkez Bankası   

12:15-12:30   Soru-Cevap  

 

12:30-14:15  Öğle Yemeği 

 

Konuk Konuşmacı:

Jean-Phillippe Cotis- Baş Ekonomist, Ekonomi Departmanı Başkanı, OECD  

 

14:15-15:15   İKİNCİ OTURUM: BÜYÜME STRATEJİLERİ: BİR YENİDEN DEĞERLENDİRME

Oturum Başkanı:  

Ziya Öniş- Uluslararası Siyasal Ekonomi Profesörü, Koç Üniversitesi

Konuşmacılar:

Marcus Noland- “Büyüme Stratejileri ve Sanayi Politikaları”, Kıdemli Araştırmacı, Uluslararası Ekonomi Enstitüsü 

Mario Pezzini- “Bölgesel Gelişme Politikaları: OECD Üyesi Ülkelerin Deneyimlerinden Çıkarılan Dersler”, Bölgesel İncelemeler ve Yönetişim Bölümü Başkanı, OECD 

Stijn Claessens- “Finansın Sürdürülebilir Büyüme Üzerindeki Rolü”, Uluslararası Finans Profesörü, Amsterdam Üniversitesi; Kıdemli Danışman, Operasyonlar ve Politikalar Bölümü, Mali Sektör Başkan Yardımcılığı, Dünya Bankası     

15:15-16:00  Soru-Cevap 

 

 

 
 

¨