Negatif Faiz Politikaları

 

Program

 

Fotoğraflar
 

Açılış Konuşması

Bahadır Kaleağası, TÜSİAD

 

Negatif Faiz Politikaları: Nedenleri ve Sonuçları (in English)

Marc Stocker, Dünya Bankası

 

Negatif Faizlere Bir Bakış

Şant Manukyan, IŞ Yatırım

 

ECB Negatif Faiz Politikası Duyurularının Türk Piyasalarına Etkisi

Gökhan Şahin Güneş, EAF ve Koç Üniversitesi

 

Negatif Faiz Politikalarının Banka Bilançolarına Etkisi: Avro Bölgesi (in English)

Selva Demiralp, EAF ve Koç Üniversitesi

 

Negatif Faiz Politikaları: İsviçre Örneği

Pınar Yeşin, İsviçre Merkez Bankası