İşgücü Piyasası Kurumları, Politikaları ve Performansı: Türkiye'de Esneklik ve Güvence, 23 Mayıs 2014, İstanbul

 

Konferans Programı

Konferans Fotoğrafları

 

Açılış Konuşmaları

• Memduh Boydak, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Komisyonu Başkanı

• Sumru Altuğ, Koç Üniversitesi, CEPR ve KÜ-TÜSİAD EAF

  

Rapor Sunumu  

• Anıl Duman, Yaşar Üniversitesi

İşgücü Piyasası Kurumları, Politikaları ve Performansı: Türkiye'de Esneklik ve Güvence

 

Panel 

  • Gülden Türktan, TÜSİAD İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Başkanı, İstanbul
  • Erinç Yeldan, Yaşar Üniversitesi, İzmir
  • Hakan Ercan, Abdullah Gül Üniversitesi ve ODTÜ